Privacyverklaring

Bedrijvencentrum Zennevallei NV verzamelt geen persoonlijke gegevens zonder uw medeweten.

 1. Omgang met persoonlijke gegevens
  Bedrijvencentrum Zennevallei NV slaat uw persoonlijke gegevens als naam, adres, e-mailadres, telefoon- en faxnummer enkel op voor de doeleinden waarvoor u ze ons ter beschikking stelde. Dat kan bv. zijn om informatie te verstrekken, brochures te bestellen of nieuwsbrieven te versturen. Wij versturen u enkel commerciële nieuwsbrieven als u ons daar bij uw registratie de toestemming voor geeft. Als wij u na uw registratie een nieuwsbrief versturen, dan hebt u steeds de mogelijkheid om u uit te schrijven en geen commerciële mails van ons meer te ontvangen. Wij wensen onze dienstverlening ook voortdurend te verbeteren. Uw persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt binnen de firma en door onze handelspartners die wij eventueel de opdracht geven uw wensen te vervullen. Wij beschermen uw gegevens gewetensvol. Daarom verwerken wij uw persoonsgegevens die wij bij het openen van onze websites aantreffen, enkel in volledige overeenstemming met de wetten die van toepassing zijn in België.
 2. Technologieën
  Bedrijvencentrum Zennevallei NV gebruikt internettechnologieën (bv. cookies) enkel met de opzet u de bediening van de internettoepassingen te vergemakkelijken. Om onze website aantrekkelijker te maken, worden zo nu en dan automatisch inlichtingen ingewonnen, bv. over de browser, het besturingssysteem, het aantal kliks, de doorsnee-bezoektijd per site. Deze informatie wordt niet persoonsgebonden ingezameld.
 3. Veiligheid
  Bedrijvencentrum Zennevallei NV waarborgt de veiligheid van uw persoonlijke gegevens tegen verlies, vernietiging, vervalsing, manipulatie, onrechtmatige toegang en onthulling.
 4. Doorverwijzingen naar andere websites
  Op de Bedrijvencentrum Zennevallei NV-website zijn er geen verwijzingen (links), waarmee u op de websites van andere ondernemingen kan terechtkomen.
 5. Vragen omtrent gegevensbescherming
  Hebt u vragen of opmerkingen omtrent gegevensbescherming ? Gelieve dan contact op te nemen met ons via info@bcz.be. De voortdurende ontwikkeling van het internet oefent natuurlijk ook invloed uit op de manier waarop wij uw gegevens beschermen. Indien er wijzingen optreden, zullen wij u die op deze site tijdig bekendmaken